Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego

Numer umowyRPLU.02.02.00-06-002/10-00
BeneficjentInstytut Nowych Syntez Chemicznych
Wartość projektu1 474 139,18 PLN
Dofinansowanie UE508 366,77 PLN
Oś, działanie II. Infrastruktura ekonomiczna/ 2.2. Regionalna infrastruktura B+R/
Data podpisania umowy 09-12-2014
Obszar realizacji projektu

powiat puławski/ Puławy - miasto

Opis

Przedmiotem projektu była modernizacja bazy laboratoryjnej Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów, funkcjonującej w strukturze organizacyjnej Zakładu Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego, funkcjonującego w strukturze organizacyjnej Zakładu Analitycznego. Projekt zakładał modernizację pomieszczeń, wymianę wyposażenia oraz zakup nowych środków trwałych niezbędnych do wykonywania badań, do podniesienia jakości tych badań oraz tworzenia nowych technologii i produktów. INS od ponad trzydziestu lat prowadzi prace badawczo-rozwojowe w różnych dziedzinach. Instytut jest autorem lub współautorem różnych technologii oraz producentem wielu unikatowych produktów np. katalizatorów i sorbentów dla procesów produkcji gazów syntezowych oraz syntez amoniaku, metanolu jak i niektórych procesów uwodornienia, ekstraktu chmielowego, nawozów mineralnych. W strukturze Instytutu działa certyfikowane Nawozowe Laboratorium Badawcze prowadzące badania nawozów mineralnych produkowanych przez zakłady przemysłowe oraz nawozów tworzonych przez pracowników naukowych Instytutu.

Galeria

RPOWL na youtube