Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

„Przebudowa i Rozbudowa Budynków Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie Przy ul. Bernardyńskiej 11A”

Numer umowyRPLU.03.02.00-06-002/10-00
BeneficjentLubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum Dobrego Samarytanina”
Wartość projektu5 336 923,68 PLN
Dofinansowanie UE2 994 926,77 PLN
Oś, działanie III. Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne/ 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich/
Data podpisania umowy 24-11-2014
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

Opis

Obiekt powstanie w miejscu istniejących budynków garażowo – warsztatowych przylegających do granicy z Politechniką Lubelską. W ramach projektu planuje sie też budowę miejsc postojowych dla 4 samochodów osobowych położonych na stropie garażu, 4 miejsc garażowych pod stropem wraz z drogą dojazdową, oraz dojazdu do ogrodu hospicjum. Projektowany ogród ma być przeznaczony na miejsce spotkań podopiecznych hospicjum z odwiedzającymi je osobami. W ramach projektu zaplanowano adaptację budynku (warsztatowo-garażowego) na cele społeczno-gospodarcze (budynek ochrony zdrowia) w związku z tym jednym z elementów projektu jest zakup wyposażenia do tego budynku. Wyposażenie medyczne obejmie: USG, analizator do badań laboratoryjnych, koncentratory tlenu, inhalatory, pompy infuzyjne i inne

Galeria

RPOWL na youtube