Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Urszulin - po pracy, Polesie" promocja marki lokalnej jako części marki regionu

Numer umowyRPLU.02.04.02-06-014/10-00
BeneficjentGmina Urszulin
Wartość projektu348 533,38 PLN
Dofinansowanie UE243 458,63 PLN
Oś, działanie II. Infrastruktura ekonomiczna/ 2.4. Marketing gospodarczy/
Data podpisania umowy 02-10-2012
Obszar realizacji projektu

powiat włodawski/ Urszulin

RPOWL na youtube