Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Zwiększenie zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstwa w początkowym okresie funkcjonowania w wyniku realizacji projektu

Numer umowyRPLU.01.01.00-06-097/10-00
BeneficjentNiepubliczne Przedszkole ELFIK A. Kędzierska, E. Gryglicka s.c.
Wartość projektu421 664,48 PLN
Dofinansowanie UE248 299,44 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw/
Data podpisania umowy 19-11-2014
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

Opis

Realizacja projektu przyczyniła się do wprowadzenia 2. nowych usług:
- poradni pedagogiczno - psychologicznej dla dzieci, oferującej diagnostykę i terapię psychologiczną, diagnostykę i terapię integracji sensorycznej oraz diagnostykę i terapię logopedyczną;
- szkolenia dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz nauczycieli z innych placówek w zakresie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym.
Udało się też ulepszyć dotychczas świadczoną usługę wychowania przedszkolnego i metody nauczania stosowane w ramach wychowania przedszkolnego w tym zajęcia dla dzieci w pełni wykorzystujące założenia pedagogiki M. Montessori. Prace zyskały tez dwie osoby, w palcówce zatrudniono psychologa i logopedę. Zakupiono też szereg pomocy edukacyjnych m.in. :
a) zestaw pomocy do integracji sensorycznej;
b) zestaw sprzętu do interaktywnej podłogi;
c) sprzęt komputerowy i nagłośnieniowy z wizualizacją;
d) zestaw pomocy montessoriańskich;
e) plac zabaw;
f) zestaw pomocy dydaktycznych;
g) urządzenia do monitoringu.

RPOWL na youtube