Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Wykonanie infrastruktury turystycznej w otoczce zbiornika wodnego »Nielisz«”

Numer umowyRPLU.07.01.00-06-003/10-00
BeneficjentGmina Nielisz
Wartość projektu4 040 489,43 PLN
Dofinansowanie UE2 661 554,13 PLN
Oś, działanie VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna/ 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki/
Data podpisania umowy 12-12-2014
Obszar realizacji projektu

powiat zamojski/ Nielisz

Opis

Przedmiotem inwestycji było zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Nielisz” - infrastruktura oparta na wykreowaniu regionu jako jednego z najatrakcyjniejszych w województwie lubelskim pod względem turystycznym i rekreacyjnym (budowa plaży z niezbędną infrastrukturą wraz z elementami małej architektury oraz parkingiem). Wykonano m. in. następujące roboty inwestycyjne:
1. Parking wraz z zagospodarowaniem terenu.
2. Roboty związane z dojściem do plaż:
- utwardzenie nawierzchni
- ustawienie elementów małej architektury
3. Roboty budowlane obiektów wraz z osprzętem wodnym:
- utwardzenie nawierzchni
- ustawienie elementów małej architektury
- budowa hangaru na sprzęt wioślarski, budynku socjalno-sanitarnego, Punktu Informacji Turystycznej, przebieralni z sanitariatami, plaży i kąpieliska, mola, przystani wodnej oraz toru wioślarskiego.

Głównym celem projektu była rozbudowa infrastruktury turystyki przy zbiorniku wodnym „Nielisz” oraz oznakowanie miejsc atrakcyjnych pod względem turystycznym”.

Galeria

RPOWL na youtube