Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

,,Wzmocnienie konkurencyjności firmy na rynku regionalnym i krajowym poprzez dywersyfikację świadczonych usług oraz wdrożenie innowacji."

Numer umowyRPLU.01.02.00-06-112/12-00
BeneficjentWALKO BOGDAN NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA MEDICA
Wartość projektu456 829,02 PLN
Dofinansowanie UE192 452,29 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw/
Data podpisania umowy 12-03-2013
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

Galeria

RPOWL na youtube