Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Mikrobit Sp.z o.o.poprzez inwestycje w technologie ICT"

Numer umowyRPLU.01.03.00-06-074/11-00
BeneficjentMikrobit Sp. z o.o.
Wartość projektu776 876,02 PLN
Dofinansowanie UE279 842,95 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw/
Data podpisania umowy 28-03-2013
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

Opis

Realizacja projektu polegała na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia nowych usług. Kupione zostały: platforma serwerów macierzowych, macierz dyskowa, elementy sieciowe, komputery stacjonarne, laptopy, wkrętarki, mierniki elektroniczne, osprzęt dla działu technicznego.

RPOWL na youtube