Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Innowacyjne centrum doświadczalno- wdrożeniowe maszyn i urządzeń przetwarzania, zbioru płodów rolnych".

Numer umowyRPLU.01.02.00-06-437/12-00
BeneficjentUNI-MASZ H.M. Juszczuk Spółka Jawna
Wartość projektu2 498 910,25 PLN
Dofinansowanie UE829 835,01 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw/
Data podpisania umowy 20-03-2015
Obszar realizacji projektu

powiat lubelski/ Jastków

RPOWL na youtube