Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Budowa baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w powiecie chełmskim"

Numer umowyRPLU.04.01.00-06-009/12-00
BeneficjentPOWIAT CHEŁMSKI
Wartość projektu4 416 770,33 PLN
Dofinansowanie UE3 754 192,15 PLN
Oś, działanie IV. Społeczeństwo informacyjne/ 4.1. Społeczeństwo informacyjne/
Data podpisania umowy 17-11-2015
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Chełm/ M. Chełm

Opis

Realizacja projektu dotyczyła budowy w Starostwie Powiatowym w Chełmie infrastruktury systemu informacji przestrzennej we wszystkich jego aspektach: informacyjnym (budowa i aktualizacja baz danych), funkcjonalnym (budowa i wdrożenie dedykowanych aplikacji i portali) i technicznym (zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania podstawowego). System SIP Powiatu zapewnił również gromadzenie szeroko rozumianych danych przestrzennych oraz opisowych, mogących zostać z przestrzenią powiązanych, pochodzących ze wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego, zarządzanie nimi oraz ich udostępnianie w postaci zintegrowanej, zarówno dla użytkowników wewnątrz Starostwa - za pomocą sieci lokalnej, jak i dla innych użytkowników: jednostek organizacyjnych Powiatu, urzędów gmin, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, mieszkańców, turystów, podmiotów gospodarczych czy też potencjalnych inwestorów - za pośrednictwem sieci Internet, przy wykorzystaniu możliwości oferowanych przez przeglądarki WWW. Nie bez znaczenia jest także wykorzystywanie systemu przez straże i służby odpowiedzialne za ład i bezpieczeństwo publiczne, szczególnie w sytuacjach zagrożeń kryzysowych. Projekt obejmował trzy główne infrastruktury systemu SIP Powiatu Chełmskiego: infrastrukturę techniczną, infrastrukturę informacyjną, infrastrukturę funkcjonalną.

RPOWL na youtube