Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Koszyk Roztoczański" - rozwój inicjatywy klastrowej przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o.o..

Numer umowyRPLU.02.03.02-06-036/12-00
BeneficjentAgencja Rozwoju Roztocza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu476 438,04 PLN
Dofinansowanie UE342 893,41 PLN
Oś, działanie II. Infrastruktura ekonomiczna/ 2.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy/
Data podpisania umowy 30-06-2015
Obszar realizacji projektu

powiat tomaszowski/ Tomaszów Lubelski - miasto

RPOWL na youtube