Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Udział w targach firmy GUMET".

Numer umowyRPLU.02.04.01-06-026/12-00
BeneficjentGumet Sz. Geneja Spółka Jawna
Wartość projektu42 867,85 PLN
Dofinansowanie UE22 512,53 PLN
Oś, działanie II. Infrastruktura ekonomiczna/ 2.4. Marketing gospodarczy/
Data podpisania umowy 17-05-2013
Obszar realizacji projektu

powiat kraśnicki/ Kraśnik

RPOWL na youtube