Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"System informacji przestrzennej Powiatu Radzyńskiego"

Numer umowyRPLU.04.01.00-06-001/12-00
BeneficjentPowiat Radzyński
Wartość projektu2 527 196,34 PLN
Dofinansowanie UE2 137 831,05 PLN
Oś, działanie IV. Społeczeństwo informacyjne/ 4.1. Społeczeństwo informacyjne/
Data podpisania umowy 09-12-2015
Obszar realizacji projektu

powiat radzyński/ Radzyń Podlaski - miasto

Opis

Przedmiotem niniejszego projektu była budowa systemu informacji przestrzennej powiatu radzyńskiego. W ramach projektu wykonano m. in. następujące zadania:
-przygotowano studium wykonalności oraz projektu organizacyjnego SIP,
-uzupełniono infrastruktury informatycznej w budynku Starostwa Powiatowego,
-zmodernizowano sieć elektryczną niezbędną do prawidłowej i bezpiecznej pracy systemu,
-zakupiono oprogramowanie systemowe, bazodanowe i serwerowe GIS oraz oprogramowanie dedykowanego GIS
-pozyskano dane (założono ewidencję budynków oraz digitalizację mapy zasadniczej pod nadzorem inspektora geodezyjnego)

RPOWL na youtube