Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Nowoczesnych Technologii."

Numer umowyRPLU.01.06.02-06-012/12-00
BeneficjentNETRIX SPÓŁKA AKCYJNA
Wartość projektu2 619 211,20 PLN
Dofinansowanie UE1 129 869,30 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.6. Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach/
Data podpisania umowy 05-10-2015
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

RPOWL na youtube