Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Innowacyjny outsourcing wydawniczy podstawą budowania pozycji konkurencyjnej spółki Montownia tekstu na rynku krajowym".

Numer umowyRPLU.01.01.00-06-122/12-00
BeneficjentMontownia Tekstu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu632 656,65 PLN
Dofinansowanie UE262 321,05 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw/
Data podpisania umowy 30-12-2013
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

RPOWL na youtube