Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Termomodernizacja budynku w Sobianowicach"

Numer umowyRPLU.01.04.01-06-164/12-00
BeneficjentF.H.U. "PAPER TRADE" Piotr Panasiuk
Wartość projektu176 359,21 PLN
Dofinansowanie UE83 078,40 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii/
Data podpisania umowy 03-09-2013
Obszar realizacji projektu

powiat lubelski/ Wólka

RPOWL na youtube