Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez dostosowanie go do wymogów ochrony środowiska."

Numer umowyRPLU.01.04.01-06-180/12-00
BeneficjentHanesco-Nieruchomości Sp. z o. o.
Wartość projektu349 894,77 PLN
Dofinansowanie UE120 898,59 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii/
Data podpisania umowy 10-10-2013
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

RPOWL na youtube