Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Termomodernizacja budynku hali produkcyjnej i budynku administracyjnego"

Numer umowyRPLU.01.04.01-06-187/12-00
BeneficjentPOL-KRES EDWOOD Daniel Tomaszuk
Wartość projektu374 909,34 PLN
Dofinansowanie UE142 496,02 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii/
Data podpisania umowy 30-10-2013
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Biała Podlaska/ M. Biała Podlaska

Opis

Projekt polegał na termomodernizacji budynku produkcyjno–administracyjnego zlokalizowanego w Białej Podlaskiej (obszar, dla którego został opracowany naprawczy program ochrony powietrza). Termomodernizowany obiekt pełni funkcję produkcyjno-administracyjną i składa się z trzech połączonych ze sobą części, które zasilane są z jednego źródła ciepła:
- hali produkcyjnej starej,
- budynku administracyjnego,
- hali produkcyjnej nowej - niepodlegającej termomodernizacji.
W ramach projektu ocieplono stropodach, docieplono ściany zewnętrzne, wymieniono drzwi drewniane.

RPOWL na youtube