Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Termomodernizacja budynku w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię"

Numer umowyRPLU.01.04.01-06-163/12-00
BeneficjentPaweł Ostrzyżek Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "CEMAR"
Wartość projektu360 387,61 PLN
Dofinansowanie UE153 164,71 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii/
Data podpisania umowy 03-09-2013
Obszar realizacji projektu

powiat rycki/ Ryki

RPOWL na youtube