Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Termomodernizacja "hipermarketu" w Biłgoraju

Numer umowyRPLU.01.04.01-06-116/12-00
BeneficjentSuper Market - Roman Kowal
Wartość projektu363 095,95 PLN
Dofinansowanie UE169 709,20 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii/
Data podpisania umowy 18-03-2014
Obszar realizacji projektu

powiat biłgorajski/ Biłgoraj - miasto

RPOWL na youtube