Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w Zakładzie Produkcji Obuwia „ROSANTE” sp. z o.o."

Numer umowyRPLU.01.04.01-06-100/12-00
BeneficjentZakład Produkcji Obuwia "Rosante" sp. z o. o.
Wartość projektu294 284,43 PLN
Dofinansowanie UE142 052,02 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii/
Data podpisania umowy 22-12-2014
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Chełm/ M. Chełm

RPOWL na youtube