Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Utworzenie Lubelskiego Inkubatora Technologii Informatycznych".

Numer umowyRPLU.02.03.01-06-011/13-00
Beneficjent"NETRIX GROUP" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu9 276 394,94 PLN
Dofinansowanie UE3 951 857,01 PLN
Oś, działanie II. Infrastruktura ekonomiczna/ 2.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy/
Data podpisania umowy 24-02-2015
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

RPOWL na youtube