Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Montaż instalacji solarnej (kolektory słoneczne wraz z niezbędnymi urządzeniami c.w.u.) oraz pompy ciepła na budynku myjni bezdotykowej zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Topolowej 3."

Numer umowyRPLU.01.04.01-06-145/12-00
Beneficjent"GALM-INVEST" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu133 036,89 PLN
Dofinansowanie UE64 355,23 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii/
Data podpisania umowy 24-10-2013
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

RPOWL na youtube