Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Centrum Odchudzania Forma"

Numer umowyRPLU.01.02.00-06-636/12-00
BeneficjentPaczóski Konrad "FORMA"
Wartość projektu447 840,17 PLN
Dofinansowanie UE158 636,06 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw/
Data podpisania umowy 27-01-2017
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Biała Podlaska/ M. Biała Podlaska

Opis

Celem projektu na poziomie produktu była realizacja inwestycji polegającej na uruchomieniu Centrum Odchudzania Forma w Białej Podlaskiej. Realizacja projektu polegała na zakupie robót budowlanych, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W Centrum odchudzania znajduje się gabinet masażu, strefa sauny suchej oraz mokrej oraz gabinet do konsultacji dietetycznych.

RPOWL na youtube