Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Poprawa konkurencyjności firmy PHU STOPY poprzez unowocześnienie procesu produkcyjnego i oferty produktowej"

Numer umowyRPLU.01.02.00-06-932/12-00
BeneficjentPrzedsiębiorstwo handlowo- Usługowe "Stopy" Zbigniew Majczak
Wartość projektu1 422 720,96 PLN
Dofinansowanie UE459 690,72 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw/
Data podpisania umowy 08-05-2015
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Zamość/ M. Zamość

RPOWL na youtube