Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie gmin Bełżyce, Bychawa i Zakrzew w Powiecie Lubelskim ”

Numer umowyRPLU.06.02.00-06-113/12-00
BeneficjentGmina Zakrzew
Wartość projektu2 195 894,31 PLN
Dofinansowanie UE1 717 546,04 PLN
Oś, działanie VI. Środowisko i czysta energia/ 6.2. Energia przyjazna środowisku/
Data podpisania umowy 15-10-2015
Obszar realizacji projektu

powiat lubelski/ Bychawa

powiat lubelski/ Zakrzew

powiat lubelski/ Bełżyce

Opis

W ramach projektu wykonano 628 zestawów do podgrzewania c. w. u. w budynkach prywatnych i 8 na budynkach użyteczności publicznej należących do powiatu lubelskiego z wymianą kotłów węglowych c. o. w ilości 2 szt. w Gminie Bychawa i 2 w Gminie Zakrzew na kotły na biomasę. Realizacja projektu wpłynęła na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu oraz poprawiła warunki życia jego mieszkańców. Cel główny został osiągnięty dzięki: zainstalowaniu 1818 baterii słonecznych i 4 kotłów na biomasę o mocy łącznej 580 kW, poprawieniu efektywności energetycznej wykorzystania ciepła, uzyskaniu normowych temperatur c.w.u. w okresie eksploatacji, ograniczeniu strat ciepła spowodowanych mniejsza sprawnością aktualnie stosowanych urządzeń, zmniejszeniu emisji szkodliwych gazów i redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

RPOWL na youtube