Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW w Dolinie Zielawy

Numer umowyRPLU.06.02.00-06-086/12-00
BeneficjentEnergia Dolina Zielawy sp. z o.o. w organizacji
Wartość projektu7 639 072,57 PLN
Dofinansowanie UE2 586 420,11 PLN
Oś, działanie VI. Środowisko i czysta energia/ 6.2. Energia przyjazna środowisku/
Data podpisania umowy 09-03-2017
Obszar realizacji projektu

powiat bialski/ Wisznice

Opis

W wyniku realizacji projektu powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 1,4 MW, wykorzystująca energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej w systemie grid-connected. Będzie zajmowała się bezpośrednią przemianą energii słonecznej – promieniowania słonecznego – na energię elektryczną.
Bezpośrednim celem projektu jest: wzrost udziału OZE w produkcji energii elektrycznej poprzez budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW na terenie obszaru turystycznego Dolina Zielawy. Powyższy cel przyczyni się do realizacji celu nadrzędnego, którym jest: zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez wzrost wykorzystania OZE do produkcji energii w województwie lubelskim oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarczej i turystycznej obszaru Dolina Zielawy. Cele szczegółowe umożliwiające wypełnienie celu głównego projektu (płaszczyzna produktów i rezultatów) są następujące:
• Ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami produkcji energii elektrycznej pochodzącej z nieodnawialnych źródeł.
• Wzrost konkurencyjności turystycznej obszaru Dolina Zielawy jako miejsca promującego i wykorzystującego OZE.
• Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru Dolina Zielawy jako miejsca posiadającego potencjał w zakresie OZE.
• Zwiększenie aktywności samorządów lokalnych w kreowaniu i realizacji lokalnej polityki energetycznej.
• Poprawa wizerunku województwa lubelskiego, poprzez zwiększenie udziału innowacyjnych technologii oraz odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej.

Galeria

RPOWL na youtube