Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

''Wzrost konkurencyjności firmy "Usługi Projektowe - Andrzej Borkowski'' poprzez wprowadzenie nowych usług oraz poprawę jakości dotychczasowej oferty''

Numer umowyRPLU.01.02.00-06-339/10-00
BeneficjentUsługi Projektowe - Andrzej Borkowski
Wartość projektu136 578,59 PLN
Dofinansowanie UE65 688,00 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw/
Data podpisania umowy 14-01-2015
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Biała Podlaska/ M. Biała Podlaska

Opis

Realizacja polegała na zakupie nowoczesnego sprzętu komputerowego, biurowego, multimedialnego oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Nowoczesne specjalistyczne programy komputerowe zakupione w ramach realizacji projektu pozwoliły zarówno na wprowadzenie nowych usług (np. zakupiony program specjalistyczny NORMA - kosztorysowanie budowlane. Powyższa usługa polega na wyliczaniu dokładnych kosztów wykonania projektowanego budynku, przez co potencjalny klient będzie już na etapie projektowania znał przybliżoną wartość wykonania planowanej inwestycji). Zakupiony inny program dzięki środkom europejskim wpłynął na poprawę jakości dotychczas oferowanych usług, służący do wykonywania obliczeń konstrukcji budowlanych - użycie programu pozwoliło na wykonanie dodatkowego, sprawdzającego obliczenia wartości zawartych w projekcie, wykonanego ręcznie. Dodatkowo zakupiono program AUTO CAD REVIT ARCHITECTURE SUITE służący do szybkiego i precyzyjnego wykonywania projektów oraz do wykonania wizualizacji tychże projektów. Poprawie jakości wykonywanych projektów służy także zakup programu MS OFFICE.

RPOWL na youtube