Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż instalacji solarnych w Biłgoraju"

Numer umowyRPLU.06.02.00-06-088/12-00
BeneficjentGmina Miasto Biłgoraj
Wartość projektu16 229 211,93 PLN
Dofinansowanie UE12 714 770,39 PLN
Oś, działanie VI. Środowisko i czysta energia/ 6.2. Energia przyjazna środowisku/
Data podpisania umowy 26-04-2016
Obszar realizacji projektu

powiat biłgorajski/ Biłgoraj - miasto

Opis

Przedmiotem projektu był zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje w liczbie 1830 zostały zamontowane na obiektach prywatnych oraz 1 zestaw w liczbie 45 szt. solarów zostanie zainstalowanych na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Biłgoraju. Dodatkowo 20 szt. paneli solarnych zamontowano na budynku OSiR w Biłgoraju. Głównym celem projektu był zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój społeczno – gospodarczy gminy oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców. Głównym wyznaczonym celem w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego była zamiana nośników energii na bardziej ekologiczną. Projekt przyczynił się również w znaczącym stopniu do wzrostu edukacji ekologicznej, a przez to wpływa na rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów gospodarki opartej na wiedzy oraz na promocję rozwiązań, usług i produktów czystej energii, w tym promocji lokalizowania ośrodków czystej energii na obszarach peryferyjnych. Celem projektu było pozyskanie i wykorzystanie energii z słonecznej, co w efekcie przełoży się min. na częściowe zabezpieczenie energetyczne Miasta oraz pozwoli na wdrożenie modelowego systemu korzystania z energii przyjaznej środowisku.

RPOWL na youtube