Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Oszczędności energii w przedsiębiorstwie ARKONA Trade and Science

Numer umowyRPLU.01.04.01-06-190/12-00
Beneficjent"ARKONA" TRADE AND SCIENCE GRZEGORZ KALBARCZYK SPÓŁKA JAWNA
Wartość projektu241 483,50 PLN
Dofinansowanie UE117 482,74 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii/
Data podpisania umowy 29-10-2013
Obszar realizacji projektu

powiat lubelski/ Wólka

RPOWL na youtube