Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Wychowanie przedszkolne drogą do rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy Aleksandra Wierzchowska."

Numer umowyRPLU.01.02.00-06-017/12-00
BeneficjentAleksandra Wierzchowska
Wartość projektu387 013,07 PLN
Dofinansowanie UE164 057,66 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw/
Data podpisania umowy 03-06-2014
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

RPOWL na youtube