Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Innowacyjna technologia produkcji opakowań o wysokim stopniu uszlachetnienia

Numer umowyRPLU.01.03.00-06-183/13-00
BeneficjentDrukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy Spółka Jawna
Wartość projektu6 273 000,00 PLN
Dofinansowanie UE1 699 753,50 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw/
Data podpisania umowy 18-02-2014
Obszar realizacji projektu

powiat lubartowski/ Lubartów

RPOWL na youtube