Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Eko Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca"

Numer umowyRPLU.06.02.00-06-017/12-00
BeneficjentGmina Szczebrzeszyn
Wartość projektu5 232 541,25 PLN
Dofinansowanie UE3 771 358,42 PLN
Oś, działanie VI. Środowisko i czysta energia/ 6.2. Energia przyjazna środowisku/
Data podpisania umowy 02-09-2014
Obszar realizacji projektu

powiat zamojski/ Szczebrzeszyn

Opis

W ramach tego zakresu Projektu zostało wykonanych 613 instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania CWU i zostało nimi objętych 613 gospodarstw domowych oraz 2 584 osób co stanowiło odpowiednio 18,1% i 21,8% ogólnej liczby gospodarstw i mieszkańców gminy Szczebrzeszyn. Rozwiązania technologiczne zastosowane do realizacji Projektu są rozwiązaniami nowatorskimi na gruncie polskim jeśli chodzi o kompleksowe podejście obszarowe tj. objęcie całej gminy jednolitym programem wdrożenia kolektorów solarnych. W ramach realizacji Projektu były wdrażane rozwiązania promujące najlepsze oraz sprawdzone technologie. Rozwiązania wybrane do realizacji przedsięwzięcia spełnia wszelkie wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm a także przepisów ochrony środowiska. Ogólnym celem projektu była poprawa czystości powietrza na terenie Gminy Szczebrzeszyn poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna) jako alternatywnego źródła wytwarzania ciepła.

RPOWL na youtube