Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Szkoła zdrowego stylu życia" - nowa oferta w regionie

Numer umowyRPLU.01.01.00-06-294/10-00
BeneficjentP.H.U. Forum Adam Daszyński
Wartość projektu566 164,08 PLN
Dofinansowanie UE261 902,22 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw/
Data podpisania umowy 24-06-2014
Obszar realizacji projektu

powiat lubelski/ Konopnica

RPOWL na youtube