Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

,,Rozwój firmy-Prywatny Gabinet Stomatologiczny Lekarz Stomatolog Ogólny- Anna Ożóg, poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych”.

Numer umowyRPLU.01.02.00-06-014/12-00
BeneficjentPrywatny Gabinet Stomatologiczny Lekarz Stomatolog Ogólny -Anna Ożóg
Wartość projektu304 099,00 PLN
Dofinansowanie UE129 076,32 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw/
Data podpisania umowy 26-05-2014
Obszar realizacji projektu

powiat hrubieszowski/ Hrubieszów - miasto

RPOWL na youtube