Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,44MW w Janowie Lubelskim.

Numer umowyRPLU.01.04.02-06-106/13-00
Beneficjent7R OZE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu9 699 858,54 PLN
Dofinansowanie UE3 219 174,78 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii/
Data podpisania umowy 21-08-2014
Obszar realizacji projektu

powiat janowski/ Janów Lubelski

RPOWL na youtube