Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Nowa marka - silny region" - kompleksowa budowa marki regionu Opola Lubelskiego.

Numer umowyRPLU.02.04.02-06-008/13-00
BeneficjentGmina Opole Lubelskie
Wartość projektu657 299,86 PLN
Dofinansowanie UE447 916,94 PLN
Oś, działanie II. Infrastruktura ekonomiczna/ 2.4. Marketing gospodarczy/
Data podpisania umowy 15-06-2015
Obszar realizacji projektu

powiat opolski/ Opole Lubelskie

RPOWL na youtube