Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Bogactwo czerpane z natury - wykorzystanie potencjałów lokalnych i walorów turystycznych Ziemi Janowskiej w rozwoju przedsiębiorczości"

Numer umowyRPLU.02.04.02-06-042/13-00
BeneficjentPowiat Janowski
Wartość projektu268 321,92 PLN
Dofinansowanie UE178 148,49 PLN
Oś, działanie II. Infrastruktura ekonomiczna/ 2.4. Marketing gospodarczy/
Data podpisania umowy 13-04-2015
Obszar realizacji projektu

powiat janowski/ Dzwola

powiat janowski/ Godziszów

powiat janowski/ Batorz

powiat janowski/ Janów Lubelski

powiat janowski/ Potok Wielki

powiat janowski/ Modliborzyce

RPOWL na youtube