Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Dywersyfikacja działalności gospodarczej LIMBA s.c. poprzez budowę innowacyjnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,96 MW.

Numer umowyRPLU.01.04.02-06-145/13-00
BeneficjentLimba s.c. Henryk Kaproń, Zbigniew Białek
Wartość projektu5 498 551,93 PLN
Dofinansowanie UE2 956 404,94 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii/
Data podpisania umowy 05-05-2015
Obszar realizacji projektu

powiat lubartowski/ Lubartów

RPOWL na youtube