Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Tarnogród - miejsce z przyszłością".

Numer umowyRPLU.02.04.02-06-030/13-00
BeneficjentGmina Tarnogród
Wartość projektu221 746,48 PLN
Dofinansowanie UE150 251,71 PLN
Oś, działanie II. Infrastruktura ekonomiczna/ 2.4. Marketing gospodarczy/
Data podpisania umowy 13-02-2015
Obszar realizacji projektu

powiat biłgorajski/ Tarnogród

RPOWL na youtube