Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Zwiększenie zdolności magazynowej i dywersyfikacja oferowanych produktów szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w skali regionu.

Numer umowyRPLU.01.02.00-06-760/12-00
BeneficjentPrzedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Marek Wilbik
Wartość projektu1 603 727,79 PLN
Dofinansowanie UE510 787,93 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw/
Data podpisania umowy 26-06-2014
Obszar realizacji projektu

powiat bialski/ Łomazy

Opis

Celami nadrzędnymi projektu było:
- podniesienie jakości i ilości oferowanych usług;
- zwiększenie kompleksowości oferty;
- wykorzystanie ICT w procesach operacyjnych i zarządczych przedsiębiorstwa;
- obniżenie kosztów stałych funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Udało się to osiągnąć dzięki zakupionemu sprzętowi, m.in.: systemowi mieszania i pakowania nawozów, prasie oraz kolektorom słonecznym. Ponadto wybudowano 3 silosy BIN. Są one przeznaczone do magazynowania ziarna zbóż, kukurydzy i nasion oleistych. Konstrukcja silosu umożliwia konserwację, schładzanie oraz dosuszenie ziarna metodą aktywnej wentylacji. Zainstalowane urządzenia transportowe całkowicie mechanizują załadunek i rozładunek ziarna.

RPOWL na youtube