Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Wsparcie działań marketingowych kluczem rozwoju gospodarczego Gminy Chełm".

Numer umowyRPLU.02.04.02-06-013/13-00
BeneficjentGmina Chełm
Wartość projektu139 974,00 PLN
Dofinansowanie UE82 667,24 PLN
Oś, działanie II. Infrastruktura ekonomiczna/ 2.4. Marketing gospodarczy/
Data podpisania umowy 16-02-2015
Obszar realizacji projektu

powiat chełmski/ Chełm

RPOWL na youtube