Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Automatyzacja procesu produkcji z duchem czasu i szacunkiem dla tradycji w Piekarni Tadeusz Zubrzycki"

Numer umowyRPLU.01.03.00-06-147/09-00
BeneficjentPiekarnia Tadeusz Zubrzycki
Wartość projektu412 912,57 PLN
Dofinansowanie UE201 342,14 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw/
Data podpisania umowy 07-08-2014
Obszar realizacji projektu

powiat opolski/ Poniatowa

RPOWL na youtube