Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Marka regionalna „Lubelskie” narzędziem promocji gospodarczej regionu" - etap IV

Numer umowyRPLU.02.04.02-06-021/13-00
BeneficjentWojewództwo Lubelskie
Wartość projektu1 707 584,99 PLN
Dofinansowanie UE1 311 061,15 PLN
Oś, działanie II. Infrastruktura ekonomiczna/ 2.4. Marketing gospodarczy/
Data podpisania umowy 21-07-2015
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

RPOWL na youtube