Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnej mobilnej linii do produkcji betonu oraz koniecznych do jej obsługi specjalistycznych środków transportu".

Numer umowyRPLU.01.03.00-06-233/09-00
BeneficjentPPZREDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I DROGOWEGO inż. Józefa Daniłowicz
Wartość projektu2 656 217,99 PLN
Dofinansowanie UE1 216 505,72 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw/
Data podpisania umowy 15-12-2014
Obszar realizacji projektu

powiat hrubieszowski/ Werbkowice

RPOWL na youtube