Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Informacja i promocja RPO w 2015

Numer umowyRPLU.09.02.00-06-L01/15-00
BeneficjentLubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
Wartość projektu1 547,34 PLN
Dofinansowanie UE1 547,34 PLN
Oś, działanie IX. Pomoc techniczna/ 9.2. Informacja i promocja RPO/
Data podpisania umowy 17-05-2016
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

RPOWL na youtube