Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Piaski"

Numer umowyRPLU.06.02.00-06-030/12-00
BeneficjentGmina Piaski
Wartość projektu7 634 485,83 PLN
Dofinansowanie UE5 962 245,50 PLN
Oś, działanie VI. Środowisko i czysta energia/ 6.2. Energia przyjazna środowisku/
Data podpisania umowy 16-12-2015
Obszar realizacji projektu

powiat świdnicki/ Piaski

RPOWL na youtube