Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych poprzez dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa SP ZOZ w Lubartowie. Etap I"

Numer umowyRPLU.08.03.00-06-092/09-00
BeneficjentSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Wartość projektu2 212 548,87 PLN
Dofinansowanie UE1 793 872,79 PLN
Oś, działanie VIII. Infrastruktura społeczna/ 8.3. Ochrona zdrowia/
Data podpisania umowy 30-11-2015
Obszar realizacji projektu

powiat lubartowski/ Lubartów

RPOWL na youtube