Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Rozwój terenów przygranicznych poprzez przebudowę drogi Adelina - Mircze - Kryłów, etap II"

Numer umowyRPLU.05.02.00-06-264/08-00
BeneficjentPowiat Hrubieszowski
Wartość projektu5 204 876,45 PLN
Dofinansowanie UE4 068 669,75 PLN
Oś, działanie V. Transport/ 5.2. Lokalny układ transportowy/
Data podpisania umowy 18-03-2016
Obszar realizacji projektu

powiat hrubieszowski/ Mircze

RPOWL na youtube