Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202L na odcinku Polskowola-Olszewnica

Numer umowyRPLU.05.02.00-06-179/08-00
BeneficjentPowiat Radzyński
Wartość projektu5 989 956,66 PLN
Dofinansowanie UE5 091 463,14 PLN
Oś, działanie V. Transport/ 5.2. Lokalny układ transportowy/
Data podpisania umowy 06-06-2016
Obszar realizacji projektu

powiat radzyński/

powiat radzyński/

powiat radzyński/

powiat radzyński/

powiat radzyński/

powiat radzyński/

powiat radzyński/

powiat radzyński/

powiat radzyński/

powiat radzyński/

RPOWL na youtube