Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół w Izbicy"

Numer umowyRPLU.08.02.00-06-016/09-00
BeneficjentGmina Izbica
Wartość projektu5 793 418,50 PLN
Dofinansowanie UE1 972 305,03 PLN
Oś, działanie VIII. Infrastruktura społeczna/ 8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa/
Data podpisania umowy 07-07-2016
Obszar realizacji projektu

powiat krasnostawski/ Izbica

RPOWL na youtube